Algemene voorwaarden

iScout (het spel, de websites et cetera) is intellectueel eigendom van en wordt georganiseerd de De Reisleiding, V.O.F. iScoutGame, ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 56441673, bekend bij de Belastingdienst onder BTW nummer NL852126773B01 en te vinden aan de Oldenzaalsestraat 155 te Enschede.

De Reisleiding is te bereiken op [email protected]. Daar kan je terecht voor alle aan iScout gerelateerde vragen.

iScout wordt niet (mede)georganiseerd door Scouting Nederland. iScout en de Reisleiding hebben wel een bijzonder goede relatie met Scouting Nederland. Veel leden van de Reisleiding zijn ook actief als landelijk vrijwilliger bij Scouting Nederland, maar houden dit strikt gescheiden van iScout.

Definities

iScout

Het door de Reisleiding georganiseerde online spel wat door de deelnemende Teams wordt gespeeld. iScout is een dienst.

Reisleiding

De groep van personen die het spel iScout hebben bedacht, hebben uitgewerkt, organiseren en/of er direct aan meewerken tijdens de uitvoering.

Team(s)

Elke groep personen die samen het spel iScout spelen.

Contactpersoon

Natuurlijk persoon en vertegenwoordigd een Team.

Koper

Natuurlijk persoon die producten (bijvoorbeeld badges en naambandjes) van de Reisleiding koopt.

Website

iScoutGame.nl en iScoutGame.com

Algemene voorwaarden

Spel

 1. Het inschrijven van een Team geschied door de Contactpersoon op diens eigen initiatief. De Contactpersoon en daarbij het bijbehorende Team gaat hiermee een overeenkomst aan met de Reisleiding. Een scoutingvereniging mag meerdere Teams inschrijven.
 2. De inschrijving is pas definitief als de deelnamekosten door het Team aan de Reisleiding zijn betaald.
 3. Een inschrijving kan door de Contactpersoon geannuleerd worden binnen tien kalenderdagen na het moment van inschrijven door hierover contact op te nemen met de Reisleiding.
 4. De Reisleiding kan ten alle tijden Teams uitsluiten van deelname.
 5. Het spel iScout wordt volgens de spelregels gespeeld op straffe van diskwalificatie. De Reisleiding publiceert deze spelregels op redelijke termijn voor aanvang van iScout op de Website in de 'Reisgids'.
 6. Tenzij er aantoonbare fouten zijn gemaakt door de Reisleiding wordt er over de uitslag van iScout niet gecorrespondeerd.
 7. De Reisleiding is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor ongepaste, kwetsende, beledigende, inbreuk makende of onrechtmatige uitingen door Teams in relatie tot iScout, De Reisleiding of Scouting in het algemeen.
 8. De Reisleiding is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventueel falende hardware, software, internetverbindingen et cetera.
 9. Die Reisleiding doet er alles wat redelijkerwijs haalbaar is aan om het iScout vloeiend te laten verlopen. Een gedeeltelijke onderbreking van iScout als gevolg van storingen (in hardware of software van iScout of van derden) kunnen echter niet worden uitgesloten.
 10. Al het door een Team ingezonden materiaal wordt en blijft eigendom van de Reisleiding en kan worden gepubliceerd zonder naamsvermelding van het Team.
 11. Een Team bepaalt zonder uitzondering zelf welke door de Reisleiding gegeven opdrachten wel en niet worden uitgevoerd als onderdeel van iScout en is zonder uitzondering zelf verantwoordelijk voor het interpreteren en het uitvoeren ervan. Een Team is in alle opzichten verantwoordelijk voor (de veiligheid van) de personen van het Team, zijn/haar daden en de (veiligheid) van de omgeving. Het Team heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de uitgevoerde opdrachten. Houd het fair en veilig!
 12. De Reisleiding aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) het handelen van Teams.

Winkel

 1. Het kopen van producten (bijvoorbeeld badges en naambandjes) geschied door de Koper op diens eigen initiatief. De Koper gaat hiermee een overeenkomst aan met de Reisleiding.
 2. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. De Reisleiding kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren.
 3. De levertermijnen zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan ontleent worden.
 4. Producten kunnen enkel geretourneerd worden wanneer de Koper binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten hierover contact opneemt met de Reisleiding. De kosten van het terugsturen zijn voor rekening van de koper.

Overig

 1. Op overeenkomsten tussen de Reisleiding en de Koper/het Team is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper/het team in het buitenland woont.
 2. iScout wordt gemaakt door scouts en gespeeld door scouts. De Reisleiding hoopt dan ook dat deze spelvoorwaarden overbodig zijn en deze niet nodig zijn om op terug te vallen in geval van een conflicten.
 3. Wanneer deze Algemene voorwaarden geen uitsluitsel bieden heeft de Reisleiding gelijk.

Auteursrecht & Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende het spel iScout, het iScout logo, de iScout wereldkaart en de op de Website gepubliceerde zaken liggen bij de Reisleiding. Tenzij anders aangegeven mogen teksten, foto's, afbeeldingen en ander op de Website gepubliceerd materiaal op geen enkele manier worden overgenomen.

De satellietbeelden zoals gebruikt op de Website zijn gemaakt door de NASA. Het auteursrecht en copyright daarvan ligt bij de NASA.

De vragen (reisvragen), opdrachten (doe-opdrachten) met bijbehorende tekstuele uitleg/verklaring die op de Website beschikbaar is/zijn, zijn beschikbaar onder de Creative-Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 licentie.

Het iScout logo en de iScout wereldkaart zijn uitsluitend ten behoeven van de groepsvlag beschikbaar onder de Creative-Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 licentie.

Foto's, plaatjes en afbeeldingen mogen, tenzij anders aangegeven, op geen enkele manier worden overgenomen.

Disclaimer

De Reisleiding behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te doen. De Reisleiding spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Je kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst of schadevergoeding claimen met iScout.

Privacy

Wanneer je jouw Team aanmeld voor iScout, worden er persoonsgegevens opgeslagen op de servers van de Reisleiding. Deze gegevens zijn nodig voor het uit kunnen voeren van de dienst (het spel iScout), dan wel voor het beveiligen daarvan.

Persoonsgegevens worden nadrukkelijk niet gedeeld met andere partijen. Niet-persoonsgegevens zoals de teamnaam, verenigingsnaam, verenigingsplaats, hashtag, website en speellocatie worden openbaar gepubliceerd.

De Reisleiding zal naar de opgegeven e-mailadressen e-mail berichten sturen wanneer dit noodzakelijk is voor de dienst (het spel iScout), bestelde producten in de winkel of wanneer het gaat om zaken die zeer sterk daaraan gerelateerd zijn (zoals nieuwe edities van iScout).

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kan de Reisleiding daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Om te zorgen voor een degelijke beveiliging van uw persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van een professionele serveromgeving en is de verbinding tussen jouw browser en de servers beveiligd wanneer er persoonsgegevens verzonden of ontvangen worden. Daarnaast is er enkel toegang tot deze gegevens door De Reisleiding wanneer dit strikt noodzakelijk is.

Cookies

Op de Website wordt gebruik gemaakt van cookies. Er word enkel gebruik gemaakt van sessie cookies, er wordt nadrukkelijk geen gebruik gemaakt van tracking cookies.

De Website gebruikt sessie cookies wanneer het strikt noodzakelijk is voor de dienst die de Website levert. Deze cookie wordt automatisch verwijderd zodra de browser wordt afgesloten.

Overige

De informatie op deze pagina kan van tijd tot tijd wijzigen.

Oktober 2015